Při investování započítejte inflaci

Jakmile začnete posuzovat výnos z různých investičních a spořících produktů, nesmíte zapomenout započítat jednu důležitou skutečnost. Tou je aktuální, ale také očekávaná míra inflace. Pokud se například rozhodnete investovat peníze do produktu, který slibuje roční zhodnocení 2 %, ale míra inflace bude v daném roce 3 %, ztratili jste 1 % vkladů. Jak je to možné? Veškeré zboží se mezitím zdražilo a vy si za své peníze koupíte o 1 % méně věcí, než byste si koupili před rokem.

Při výběru finančních produktů proto musíte vzít míru inflace vždy v úvahu. Problém nastává zejména u produktů, kde se zavážete přispívat po dobu pěti, deseti nebo i více let. Myslíte, že se současná míra inflace udrží na nízké úrovni? Tedy mezi 2–3 procenty? Pravděpodobně ne. Dlouhodobé produkty s očekávaným výnosem okolo 3 nebo 4 procent nemůžete nazývat jako investiční. Nebudou vám peníze zhodnocovat. Když ano, tak jen velmi mírně. Takové produkty vám pouze uchovají hodnotu peněz. Na konci spořícího období si budete moci koupit stejný objem zboží jako na začátku, ačkoliv jste si vybrali větší počet bankovek.

Nominální úroková míra je tedy ta, která je uvedena na propagačním letáku investičního nebo spořícího produktu. Pokud od nominální úrokové míry odečtete inflaci, získáváte ukazatel reálné úrokové míry. Tento ukazatel je klíčový a podle něj je třeba se řídit při dlouhodobém investování.

V roce 2018 byla podle Českého statistického úřadu inflace 2,1 % což je jeden z nejnižších, a tedy i nejpříznivějších údajů. V roce 2019 se očekává mírný nárůst. Stejný trend se předpokládá i do dalších let.

Kromě inflace je třeba i zvážit ostatní náklady spojené s investicí. U řady finančních produktů je třeba zaplatit odměnu správci fondu nebo hradit náklady spojené s vedením účtu. Nebývá výjimkou, že produkt nevydělává v počátečních letech žádnou částku, protože veškeré výdělky jdou jako odměna správci. I tento fakt musíte odečíst od uváděné míry zisku.