Invalidní důchod a výplata

Plánujete, že si zažádáte právě o invalidní důchod? Abyste byli úspěšní, tak je nutné doložit, že svoji práci nemůžete vykonávat v plném rozsahu. Hovoříme o invaliditě I, II. a III. Stupně. Dříve se používaly termíny plný a částečný, ale to už se dnes nepoužívá. Vaše práceschopnost musí být tak snížena o nejméně 35%. Abyste splnili podmínky, tak je potřeba mít účast na invalidním důchodu, jinými slovy musíte na to být pojištění. Je to individuální, podle věku. Pokud budete mít přes dvacet osm let, tak vaše účast musí být minimálně 5 let. Samozřejmě, že pojistná událost nesmí vzniknout před vytvořením pojistky na invaliditu.

Výjimky

Stejně jako ve všech oblastech, i v téhle docela komplikované oblasti se dá uznat invalidní důchod i v případě, že nedošlo k naplnění stanovené lhůty.

Co máte dělat bez výplaty?

Pokud jste nesplnili dobu, kdy jste si platili pojistku na invalidní důchod dle vašeho věku, tak můžete zkusit dvě možnosti. Jednak správa sociálního zabezpečení nahlíží zcela jistě na všechny případy opravdu individuálně, takže je to opravdu hodně konkrétní situace. Můžete si dobu do toho datu dopracovat, pokud vám to zdravotní stav umožňuje nebo doplatit díky dobrovolnému důchodovému pojištění.

Může se stát, že mi důchod odeberou?

Ano, tohle se stává docela běžně, protože je dost možné, že se zdravotní stav může zlepšit a tím pádem už nejste v invalidním důchodu oprávněně, když můžete normálně pracovat. Výše invalidního důchodu je podle toho, na kolik jste si to nastavili v pojistné smlouvě a na dalších parametrech. Nikdy nevíte, kdy se co přihodí a je dobré mít pojistku na všechno, i na to, co je ve vašem případě nepravděpodobné, protože potom, když si musíte všechno financovat z vlastní kapsy, tak pak už je pozdě.

Je dobré počítat se vším a prostě se rozhodovat pro jistotu ve všem opatrně. Někdo by si řekl „tohle se mi nikdy nemůže přihodit, to je nepravděpodobné“, ale bohužel opak je pravdou.