Finanční aktiva

Finance v širším slova smyslu a významu znamenají finanční aktiva. Mezi finanční aktiv se řadí peníze, cenné papíry, jako jsou šeky, směnky, obligace, akcie a mnoho dalších. Dále pojem finanční aktiva zahrnuje i kapitál firem a bankovní kredit bank.

Peníze jsou obecně brány jako všeobecný prostředek, čímž se realizuje směna. Směňujete něco za něco. Dále je to i určitý uchovatel hodnoty, ale jako dlouhodobá investice, v čem si uchovat svůj majetek nejsou dobrou volbou. Je lepší zvolit něco, do čeho investujete peníze a za nějaký ten čas se vám to všechno třeba dvojnásobně vrátí, to je jasné. Jsou zaměnitelné, dělitelné, přenositelné a trvanlivé. Tyhle ústnosti jsou opravdu velice důležité a bez nich by to nešlo. Jak byste třeba přenášeli peníze, které by byli v jiné formě než v papírové?

Akcie je cenný papír. Vy jako akcionář vložíte svůj podíl do vámi vybrané firmy a koupíte si tak podílový list. S tímhle budete mít i nejrůznější práva, jako jsou například taková, že se budete moci častit valné hromady a hlasovat. Váš vliv na rozhodnutí je přímo úměrný tomu, kolik podílových list máte koupených.

Dluhopisy neboli též obligace, jak jsou známé, tak to jsou také cenné papíry, se kterým je spojeno právo splatit dlužnou částku a vyplacení výnosů. Dluhopisy mohou být státní, komunální, podnikové, bankovní nebo ve formě pokladničních poukázek. Dále podle splatnosti se dělí na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé.

Šek je bankovní formulář, který se po jeho vyplnění stává cenným papírem. Používaly se spíše dříve, v dnešní době se už šeky nepoužívají.

Směnka je řazena mezi tzv. abstraktní cenné papíry. K tomu, aby vznikla, nepotřebuje právní důvod a prostě obstojí sama. Směnka bývá často označována jako tzv. dokonalý cenný papír neboli skriputa. Veškerá práva, která plynou ze směnky, jsou zachycena přímo na cenném papíru.