Exekuce

Způsob vymáhání dluhu, ať už finančního nebo jiného, kterým se věřitel přes exekutora domáhá svého práva získat úhradu vzniklé pohledávky. Je vykonávaná z titulu exekučního příkazu nebo rozhodnutí soudu. Exekutor je osoba oprávněná konat kroky, které vedou k vymožení dluhu, a sám si určuje způsob vymáhání. Způsoby vymáhání exekucí: • Srážky ze mzdy • Obstavení…