Exekuce

Způsob vymáhání dluhu, ať už finančního nebo jiného, kterým se věřitel přes exekutora domáhá svého práva získat úhradu vzniklé pohledávky. Je vykonávaná z titulu exekučního příkazu nebo rozhodnutí soudu.
Exekutor je osoba oprávněná konat kroky, které vedou k vymožení dluhu, a sám si určuje způsob vymáhání.
Způsoby vymáhání exekucí:
• Srážky ze mzdy
• Obstavení bankovního účtu
• Zabavení movitého a nemovitého majetku a následný prodej
justice