Osobní bankrot

Zákonně stanovený způsob oddlužení, který je stanovený na základě insolvenčního zákona a jeho potvrzení probíhá soudně. Probíhá formou zpeněžení majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Vztahuje se pouze na osoby fyzické, tedy nepodnikající, které se ocitli v situaci neschopnosti splácení svých finančních závazků. Po podání návrhu k soudu je dlužník chráněn před věřiteli i exekutory a…