Osobní bankrot

Zákonně stanovený způsob oddlužení, který je stanovený na základě insolvenčního zákona a jeho potvrzení probíhá soudně.
Probíhá formou zpeněžení majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Vztahuje se pouze na osoby fyzické, tedy nepodnikající, které se ocitli v situaci neschopnosti splácení svých finančních závazků.
Po podání návrhu k soudu je dlužník chráněn před věřiteli i exekutory a po dobu 5 let hradí ze své mzdy částku do nezabavitelného minima, kterou následně rozděluje mezi věřitele insolvenční správce.
Lze se setkat také s pojmy insolvence nebo oddlužení.

bankrot