Konsolidace

Konsolidace je proces, kterým probíhá sloučení stávajících pohledávek (úvěrů a půjček) do jedné. Tento proces dlužník využívá hlavně v případě, že jeho úvěry a půjčky začínají dosahovat neúnosné míry a výdaje přesahují příjmy. Nově vzniklá půjčka se také nazývá tzv. zastřešující, protože jsou z této půjčky, úvěru vyplaceny všechny stávající dluhy (kreditní karty, bankovní i…