Konsolidace

Konsolidace je proces, kterým probíhá sloučení stávajících pohledávek (úvěrů a půjček) do jedné. Tento proces dlužník využívá hlavně v případě, že jeho úvěry a půjčky začínají dosahovat neúnosné míry a… read more →