Inkaso

Inkasem se nazývá platba v určené částce z účtu klienta – dlužníka, na účet příjemce – věřitele. Platba je prováděná z bankovního účtu klienta na základě platebního příkazu samotným PŘÍJEMCEM, který má na provedení platby písemný souhlas klienta – dlužníka, který je buď majitelem účtu, nebo osobou oprávněnou. Na účtu majitele je pro tento platební…