Splátkový kalendář

Vystavený doklad, který je součástí úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčce nebo smlouvy leasingové, a který obsahuje podrobné rozepsání výše částky a data splatnosti u jednotlivých splátek, které probíhají obvykle měsíčně. Dlužník i věřitel splátkovým kalendářem získají jistotu řádného a včasného uhrazení, dle předem stanovených podmínek. Splátkový kalendář může být v průběhu trvání smluvního vztahu a…