Dnes nikdo nic neví

Za mých mladých let bylo všechno naplánované na dlouhou dobu dopředu. Obvykle se sice plánovalo jenom na pětiletky, ale co se starobních důchodů týkalo, vědělo se vždy, v kolika letech půjdeme na zasloužený odpočinek. Všichni to měli státem garantované, a jedinými výjimkami tu bylo to, že se věk pro odchod do důchodu snižoval u žen v závislosti…