Finanční aktiva

Finance v širším slova smyslu a významu znamenají finanční aktiva. Mezi finanční aktiv se řadí peníze, cenné papíry, jako jsou šeky, směnky, obligace, akcie a mnoho dalších. Dále pojem finanční aktiva zahrnuje i kapitál firem a bankovní kredit bank. Peníze jsou obecně brány jako všeobecný prostředek, čímž se realizuje směna. Směňujete něco za něco. Dále…