Věcné břemeno

Jedná se o zatížení nemovité věci, kterým je určitým způsobem omezené vlastnické právo majitele nemovitosti. Jde o zatížení ve prospěch jiné konkrétní osoby nebo vlastníka jiné nemovitosti. V praktickém životě to znamená například doživotní právo bydlení rodičů, sourozenců, či jiných osob, přístup k pozemku například sousedovi, zdržení se určité výstavby, atd. Tato omezení přecházejí automaticky…

Potvrzení o příjmu

Jde o formulář určité banky, u které klient žádá o úvěr, půjčku, hypotéku. Tímto formulářem prokazuje klient svoje příjmy a formulář vyplní a potvrdí dle příslušných požadovaných údajů zaměstnavatel klienta. Nejdůležitější informací v tomto formuláři je výše příjmů žadatele, které hrají vysokou roli pro získání úvěru, půjčky u bankovní, či nebankovní společnosti.

P. M.

Zkratka P. M. nebo také p. m., se kterou se setkáte na finančním trhu v oblasti úvěrů, půjček a hypoték a je odvozena z latinského „ per month „ co znamená měsíčně. V případě úvěrů a dalších finančních produktů to znamená měsíční úrokovou míru neboli sazbu pro připisování úroků.

P. A.

Zkratka P. A. nebo p. a. je odvozena z latinského „per annum“ tedy ročně. Setkáte se s ní u úvěrů, půjček a hypoték a znamená to roční úrokovou sazbu, míru za rok. Například, když je uvedeno 6,5 % p. a. tak to znamená roční úrokovou sazbu 6,5% neboli 6,5% za rok.

Jde to i bez starostí

V dnešní době existuje mnoho hypotéka, na které se můžete spolehnout a ze kterých si můžete vybírat. Možností je mnoho a volba je jenom na Vás. Co Vám tedy může nabídnout americká hypotéka? Jedná se o půjčku, která je převážně nabízena nebankovními společnostmi. Je oblíbená u velkého množství jedinců. Co za její oblibou vlastně stojí?…