Exekuční příkaz

Jde o rozhodnutí soudního exekutora o zahájení exekuce. V exekučním příkaze exekutor označí způsob provedení exekuce. Všechny možné úkony jsou vymezené zákonem. V případě potřeby může exekutor využít k vymáhání dluhu i více způsobu najednou.