Pojištění schopnosti splácet

Jedná se o pojištění, které si klient může a nemusí uzavřít k úvěru a tímto způsobem zajistit případnou pracovní neschopnost, úmrtí, kdy následně převezme úhradu závazku daná pojišťovna.
Z tohoto pojištění neplyne žádná spořící složka, pouze náhrada v případě, že ztratíte schopnost splácet úvěr z důvodů, které jsou uvedené v pojistné smlouvě, a za které si platíte pravidelnou částku.
Co úvěr, pojišťovna, tak to jiný produkt a podmínky. Nejčastěji je pojištění uzavírané u běžných hypotečních a jiných úvěrů.
peníze