Devalvace

Jestli něco nakrkne snad každého člověka, pak jsou to situace, kdy někdo sáhne na jeho peníze. Protože se namáhal, odvedl svou práci a dostal za ni určitou protihodnotu. A když si pak tuto odtrhnul pomyslně od úst, naspořil si a (marně) věřil v to, že si ony peníze plně užije později, o kteroužto možnost byl posléze…

Družstevní záložny

Družstevní záložny alias kampeličky jsou družstvy, která se zabývají příjmem vkladů, poskytováním úvěrů a dalšími finančními nabídkami. Tyto nabídky jsou určeny členům takového družstva, kteří ho společně vlastní a řídí. U nás tyto počaly vznikat v polovině devatenáctého století a největší rozkvět zaznamenaly na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století, kdy jich u nás bylo…

Jaká bude nezaměstnanost?

V posledních letech se naše země vyznačovala mimo jiné i velice nízkou mírou nezaměstnanosti. V podstatě se dalo tvrdit, že kromě extrémních případů nalezl nějakou práci každý, kdo o ni stál, a ještě jsme si museli kvůli volným místům dovážet nemálo gastarbeiterů. Ovšem vše naznačuje tomu, že se tato situace stane již vcelku zanedlouho minulostí. Protože co…

Daňový poradce

Vládnoucí politici usilují jak známo o to, aby vybrali od lidí co nejvíce peněz na daních a dalších platbách, ovšem zároveň chtějí vyvolávat aspoň zdání, že tomu tak není, aby se tímto odíráním neznelíbili voličům. Což vedlo v konečném důsledku k tomu, že jsou záležitosti týkající se daní natolik komplikované, že se leckdo naprosto ztrácí, a i…

Havarijní pojištění

Pokud má vlastník automobilu povinné ručení, vyhověl sice liteře zákona, ale ještě to neznamená, že je takříkajíc za vodou. Protože když dojde k nějaké té nehodě, je z povinného ručení odškodněn každý z těch, kdo byli nehodou poškozeni, ovšem právě takto pojištěný majitel vozu nikoliv. Ten z povinného ručení nedostane ani korunu. A proto je třeba uzavřít nejen povinné…