Vkladní knížka

Starší lidé je znají určitě daleko lépe než mladší generace, protože tu byly doby, kdy se nedaly peníze uložit nikam jinam než právě na vkladní knížku, ale znají je všechny generace, protože se tyto ‚nejoblíbenější ze všech knížek‘ dočkaly dnešních dnů a jejich čas ještě ani zdaleka nevypršel. Navzdory vší té konkurenci, již tyto knížky…

Nezabavitelná částka

Pokud je člověk v exekuci nebo osobním bankrotu, musí počítat s tím, že mu bude jeho věřiteli sebráno kdeco a exekutor se také nebude na situaci takového dlužníka ohlížet při zabavování jeho případného majetku. Tím jediným, co má člověk, jenž se do takové nezáviděníhodné situace dostal, jisté, je to, že má nárok alespoň na to, aby…

Bankrot

Pokud se někomu nedaří, má to těžké. A pokud se mu nedaří více, než je únosné, může dotyčný skončit třeba i v úpadku. Tedy může zbankrotovat. Co to takový bankrot neboli úpadek je? Jde o proces, kterým se člověk zcela nebo zčásti zbavuje svých dluhů věřitelům, které není schopen splácet. Tento proces začíná uvalením soudního příkazu…

Koncesionářské poplatky

Pokud je v naší zemi některý z povinných poplatků z mého úhlu pohledu notně pofiderní, tedy sporný a pochybný, o férovosti ani nemluvě, je to poplatek zvaný koncesionářský. Tedy poplatek, jenž se u nás vesměs vztahuje k používání televize nebo rozhlasu. Jak se oficiálně praví, jde o poplatek placený za přijímač s cílem plně nebo částečně financovat veřejnoprávní televizní a/nebo…

Debetní karty

Pokud bychom se našinců zeptali, zda znají debetní karty, možná by v první chvíli trochu zaváhali nad tím slovem debetní. Ale určitě by bylo jen velice málo těch, kdo by se domnívali, že jde o karty sloužící ke hře. Což by byla mýlka. Debetní karty jsou totiž platební karty, jež se od svých kreditních ‚kolegyň‘ liší…

Bony

Mělo by vždy platit, že lidé za svoji odvedenou práci dostanou peníze a za ty si podle zákonitostí trhu nakoupí to, co chtějí a na co jim tyto peníze stačí. Ovšem to pochopitelně platí jenom v nepokřivené ekonomice. Když se moci chopí někdo, kdo vede nezdravou nebo přímo šílenou ekonomickou politiku, je nasnadě, že jím vydané…

Burza

Burza je jak známo právě tou institucí, jež se zabývá organizováním trhu s investičními nástroji. Jejím prostřednictvím lze tyto nástroje, tedy různé cenné papíry, investiční certifikáty, komodity a další záležitosti, kupovat i prodávat. Právě na příslušné burze se potkávají emitenti s investory, tedy ti, kdo něco nabízejí, s těmi, kdo naopak dotyčnou záležitost poptávají. Emitenti tu tak…

Je půjčka výhodná?

Ministerští páni možná neměli co dělat nebo dostali nějaké peníze a potřebovali je za něco utratit. A tak si zadalo ministerstvo financí výzkum spočívající v tom, jak se našinci dokážou zhostit úkolu posoudit výhodnost půjček. A dospělo k dost smutnému výsledku. Jak vyplývá z čerstvě zveřejněných údajů, týkajících se pojmů jako RPSN, p. m. nebo p. a., je…

Stavební spoření

V případě stavebního spoření se jedná o specifický typ spoření, určený k tomu, aby si klient našetřil na budoucí výstavbu, rekonstrukci nebo další stavební úpravy nějaké nemovitosti. Člověk sem ukládá své vlastní prostředky, jež jsou zhodnocovány jednak připisovanými úroky a jednak i jistou státní podporou, na niž vzniká při splnění jasně daných podmínek nárok. Střadatel tu však…

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk už se u nás stal docela běžně prováděnou transakcí, jež je využívána stále větším počtem lidí. Protože jde o řešení moderní, pohodlné a rychlé, což jsou v dnešní době důležité parametry. Může tu jít o převody peněz z účtu na účet v rámci jedné banky i různých bank, jež lze rozdělit na nedokumentární a dokumentární.…