S penězi se to musí umět

Už odedávna, aspoň kam až moje paměť sahá, si u nás stěžujeme na to, jak špatně se nám vede. Stalo se to u nás už pomalu folklórem, a začne-li někdo před lidmi tvrdit, že se má se svými příjmy dobře, je považován za tak jaksi divného, nenormálního. Původ pro takové věčné remcání našinců sahá zřejmě…

Kolik bereme?

Když přijde řeč na to, kolik si vyděláváme, obvykle nejásáme. Spíše si stěžujeme na to, jak málo nám v práci platí, jakou almužnu to dostáváme a jak se z toho nedá žít. Ale je to vlastně spíše jenom takový zvyk, než že bychom skutečně měli oprávněné důvody si stěžovat. Jistě, jsou i lidé, kteří jsou na tom…

Budeme mít na jídlo?

Jenom slepí by neviděli, jak se u nás v poslední době zdražuje. Kdykoliv jdeme do obchodu, musíme počítat s tím, že zalovíme v kapse hlouběji, než bývalo zvykem, a to pochopitelně především u zboží a služeb, bez nichž se neobejdeme. Nejde rozhodne jenom o subjektivní pocit našinců. I statistiky potvrzují, že dochází u potravin ke zdražování a že…

Nezaměstnanost není terno

Když je člověk nezaměstnaný, má obvykle dostatek času, tedy toho, co pracujícím lidem obvykle citelně schází. To lze nezaměstnaným závidět. Ovšem vlastně zřejmě jenom to. Jinak je život nezaměstnaných spíše či vysloveně nezáviděníhodný. A to z mnoha nejrůznějších příčin. Především pak pochopitelně těch finančních. Podpora, kterou u nás totiž nezaměstnaní dostávají, se pohybuje ve výši, jež…

Bydlení je stále dražší

Jak uvádí dokonce i sama Česká národní banka, je překvapující, jak citelně rostou u nás, a nejen u nás, ceny bydlení. Nemovitosti jsou tu čím dál tím dražší a spolu s těmito cenami tak nevyhnutelně roste i výše hypoték, jež jsou lidem na koupi nemovitostí poskytovány. A byť pravidla pro poskytování hypoték v této souvislosti zpřísněna nebyla,…