Vkladní knížka

Starší lidé je znají určitě daleko lépe než mladší generace, protože tu byly doby, kdy se nedaly peníze uložit nikam jinam než právě na vkladní knížku, ale znají je všechny generace, protože se tyto ‚nejoblíbenější ze všech knížek‘ dočkaly dnešních dnů a jejich čas ještě ani zdaleka nevypršel. Navzdory vší té konkurenci, již tyto knížky…

Nezabavitelná částka

Pokud je člověk v exekuci nebo osobním bankrotu, musí počítat s tím, že mu bude jeho věřiteli sebráno kdeco a exekutor se také nebude na situaci takového dlužníka ohlížet při zabavování jeho případného majetku. Tím jediným, co má člověk, jenž se do takové nezáviděníhodné situace dostal, jisté, je to, že má nárok alespoň na to, aby…

Bankrot

Pokud se někomu nedaří, má to těžké. A pokud se mu nedaří více, než je únosné, může dotyčný skončit třeba i v úpadku. Tedy může zbankrotovat. Co to takový bankrot neboli úpadek je? Jde o proces, kterým se člověk zcela nebo zčásti zbavuje svých dluhů věřitelům, které není schopen splácet. Tento proces začíná uvalením soudního příkazu…

Koncesionářské poplatky

Pokud je v naší zemi některý z povinných poplatků z mého úhlu pohledu notně pofiderní, tedy sporný a pochybný, o férovosti ani nemluvě, je to poplatek zvaný koncesionářský. Tedy poplatek, jenž se u nás vesměs vztahuje k používání televize nebo rozhlasu. Jak se oficiálně praví, jde o poplatek placený za přijímač s cílem plně nebo částečně financovat veřejnoprávní televizní a/nebo…

Debetní karty

Pokud bychom se našinců zeptali, zda znají debetní karty, možná by v první chvíli trochu zaváhali nad tím slovem debetní. Ale určitě by bylo jen velice málo těch, kdo by se domnívali, že jde o karty sloužící ke hře. Což by byla mýlka. Debetní karty jsou totiž platební karty, jež se od svých kreditních ‚kolegyň‘ liší…