Peníze

Každý víme, co to jsou peníze, a to bez ohledu na to, zda je obvykle máme nebo ne. Jedná se o hmatatelný stejně jako virtuální nástroj, jenž umožňuje snadnou směnu zboží mezi jeho jednotlivými dodavateli a odběrateli a jenž symbolizuje určitou hodnotu, ač je sám ve své podstatě prakticky skoro bezcenný. Protože co by znamenaly…

Pomáhají nebo škodí?

Koronavirová pandemie mnoha našincům citelně zkomplikovala život. A je tedy nasnadě, že by se měl stát rozhoupat a těm postiženým vyjít alespoň v určité míře vstříc. Protože vinen není vlastně jenom virus sám, ale i politika, již kvůli němu vláda vedla a jež měla na potížích mnoha našinců nemalý podíl. A vláda už koná. Jenže jak?…

Inflace

Pokud se mluví o inflaci, je tím míněno zvyšování cenové hladiny jako celku za určité období. Tedy jde o měřítko toho, oč v daném údobí podražilo zboží a nabízené služby, respektive o to, oč poklesla kupní síla té které měny. Zkrátka se tu vezmou ceny určitého nabízeného sortimentu na počátku a na konci stanoveného období a…

Pro a proti odkladu splátek

Už od počátku dubna mají všichni, kdo si vzali hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, klasický leasing či podnikatelský nebo spotřebitelský úvěr, určitou výhodu spočívající v tom, že si mohou odložit splátky v případě, že tak potřebují učinit. V tomto je totiž podporuje už i zákon, jenž navázal na obdobné rozhodnutí našich bank sdružených v České bankovní asociaci samotných. Dlužníci…

Finanční trh

Co je to vlastně finanční trh? Jedná se v podstatě o systém institucí a instrumentů, které zabezpečují pohyb peněz a kapitálu mezi nejrůznějšími ekonomickými subjekty na základě poptávky a nabídky. Pod poptávkou se tu skrývá investování a pod nabídkou spoření. Což znamená, že ti poptávající shánějí finance, zatímco ti nabízející takové potřebné finance nabízejí a poskytují.…