Aby děti nebyly přítěž

Mělo by platit, že jsou děti požehnáním. A to nejenom proto, že jak velí ekonomická logika dneška, jde o budoucí daňové poplatníky a ty, kdo nám jednou budou vydělávat na důchod. Děti by měly být radost a v ideálním případě tomu tak i je. Ovšem je nasnadě, že žijeme v reálném světě a reálné ekonomice, a tedy…

Život, to jsou peníze

Každý člověk je obklopen něčím, co ho provází na jeho cestě životem. A jedním z průvodců civilizovaných lidí, který je prakticky nepostradatelný, jsou i peníze. O tom určitě nebude sporu, protože si jistě umíte (ve svých nejhorších představách) představit, jak by vám asi bylo, kdybyste se měli obejít bez adekvátního množství finančních prostředků, jimiž lidé tradičně…

Nerezignujme na finance

Když má člověk v určité době dostatečně vysoké příjmy, měl by se starat i o to, aby všechno neutratil hned, ale aby mu něco z toho zbylo i na pozdější dobu, kdy se mu zase až tak dobře dařit nemusí. Tedy měl by si vytvářet určité finanční rezervy, jež v nejlepším případě nikdy nevyužije, ale v situacích horších ho…

Nepromrhejte rezervy

V dnešní době mají lidé jak známo velice často hodně hluboko do kapsy. Po finanční stránce se nejednou nevede dobře nejen těm, jimž byl zakázán nebo jinak znemožněn výkon jejich profese a kdo nenalezli alternativní uplatnění, ale často ani těm, kdo stále ještě chodí do práce. Ovšem to nevylučuje, že jsou tu pořád ještě i lidé,…

I my jsme na vině

Z údajných dobrých časů, jež u nás ještě před rokem panovaly, jsme byli pomalu ze dne na den uvrženi do krajně nezáviděníhodné situace, v níž už nás nemůže těšit ani ta skutečnost, že na tom ani ostatní země světa nejsou lépe, ba že na tom mohou být třeba i o poznání hůře. Zatímco ještě před rokem si…