Kreditní karta

Druh platební karty, kterou klient získá při založení běžného bankovního účtu, ale také se může jednat o kreditní kartu, která slouží k čerpání revolvingového úvěru. Kreditní karta vystavená pro revolvingový úvěr má předem sjednaný určitý limit k čerpání, který následně po využití klient splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Peníze z kreditní karty může využívat opakovaně.

Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba zřízená na bankovním účtu, která umožňuje klientovi čerpat peníze v určitém rozsahu nad rámec jeho vlastních prostředků, zůstatků na účtu. Jde vlastně o jakýsi krátkodobý úvěr poskytovaný k běžnému účtu s povoleným přečerpáním limitu vlastních peněžních prostředků. Další podmínky jsou již individuální u každé bankovní společnosti a můžete se setkat i…

Mimořádná splátka

Jedná se o splátku k úvěru, půjčce, kterou je částečně nebo zcela uhrazený úvěr, půjčka. Jde o splátku, která je hrazena mimo obvyklý splátkový kalendář a obvykle je vyšší, než pravidelná měsíční splátka. Podmínky a případné zpoplatnění má každá společnost ve svých podmínkách nebo uvedené přímo v úvěrové smlouvě, smlouvě o půjčce.

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr Jedná se o půjčku, úvěr, která obsahuje další možnosti, a sice obnovitelnou finanční rezervu, kterou může klient opakovaně využívat. Obvykle může finanční rezervu čerpat současně s již běžícím úvěrem a po každé splátce znovu čerpat uspořené peníze. S formou revolvingového úvěru, půjčky se často můžete setkat u kreditních karet. Jde tedy o opakovaně…

Registr dlužníků a hypotéka

Kde jsou ty časy, kdy nebyly žádné registry dlužníků? Dnes díky zpřísněným podmínkám pro získání úvěrů a hypoték jde každý žadatel s kůží na trh. Nevyhne se tomu, aby jeho život nebyl bankou prolustrovaný z každé strany, a často musí soukromí a diskrétnost stranou. Bankovní i nebankovní společnosti se zajímají o plat, počet dětí, zaměstnání,…

Upomínka

Jedná se o výzvu od věřitele dlužníkovi, že věřitel neobdržel domluvenou splátku v daném termínu splatnosti. Většinou se jedná o výzvu písemnou, můžete se však setkat i s výzvou formou textové zprávy na mobilní telefon nebo formou na email. Zpoplatnění upomínky je u každé společnosti individuální záležitost. V dalších krocích může věřitel uplatnit vymáhací proces.