Vinkulace

V případě vinkulace pojištění, jde o vázání případného vyplácení pojistného plnění ve prospěch věřitele. Stručně řečeno, jde o zastavení pojistného plnění ve prospěch věřitele, které se vztahuje na úvěr nebo hypotéku, kterých využití bylo na určitou věc, obvykle nemovitost, vozidlo. Takové pojištění může být životní nebo pojištění dané věci, která je předmětem získaného úvěru a…

Pojištění schopnosti splácet

Jedná se o pojištění, které si klient může a nemusí uzavřít k úvěru a tímto způsobem zajistit případnou pracovní neschopnost, úmrtí, kdy následně převezme úhradu závazku daná pojišťovna. Z tohoto pojištění neplyne žádná spořící složka, pouze náhrada v případě, že ztratíte schopnost splácet úvěr z důvodů, které jsou uvedené v pojistné smlouvě, a za které…

Exekuční příkaz

Jde o rozhodnutí soudního exekutora o zahájení exekuce. V exekučním příkaze exekutor označí způsob provedení exekuce. Všechny možné úkony jsou vymezené zákonem. V případě potřeby může exekutor využít k vymáhání dluhu i více způsobu najednou.

Exekuce

Způsob vymáhání dluhu, ať už finančního nebo jiného, kterým se věřitel přes exekutora domáhá svého práva získat úhradu vzniklé pohledávky. Je vykonávaná z titulu exekučního příkazu nebo rozhodnutí soudu. Exekutor je osoba oprávněná konat kroky, které vedou k vymožení dluhu, a sám si určuje způsob vymáhání. Způsoby vymáhání exekucí: • Srážky ze mzdy • Obstavení…

Bezúčelná hypotéka a ještě bez registru?

Často lidé potřebují velké peníze nejen na otázku bydlení, ale i na další věci jako vybavení domácnosti, auto, dovolená, podnikání, dluhy, konsolidace a podobně. Jednoduše vysokou částku peněz, která by dokázala pokrýt všechno, co potřebují. A když takové peníze na účtech chybí, tak zbývá jedině nějaká forma úvěru. A také by vyhovovalo, aby takový úvěr…