Půjčka

Půjčka se dá zjednodušeně definovat jako přenechání určitých věcí nebo peněz na předem sjednanou dobu jinému uživateli. Na straně jedné stojí majitel, poskytovatel, zprostředkovatel neboli věřitel, na straně druhé žadatel, budoucí uživatel neboli dlužník. V případě peněžní půjčky se můžete setkat také s pojmem úvěr. Celý proces půjčky neboli úvěru se uskutečňuje na základě Občanskoprávní…